Zväz autobusovej dopravy si volil vedenie zväzu, potvrdil doterajšie vedenie

Staronovým prezidentom Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) sa stal doterajší prezident Peter Sádovský, ktorý vykonával túto funkciu posledné 4 roky. O jeho zvolení rozhodlo Zhromaždenie zväzu, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.6. v Sliači-Sielnici.

Peter Sádovský bol opätovne zvolený na štvorročné obdobie.  

Zhromaždenie súčasne zvolilo aj členov Prezídia Zväzu, ktorými sa stali Gejza Sačko (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ARRIVA Michalovce), Adrian Polóny (predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen) a Peter Pobeha (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SAD Žilina).

Všetci vymenovaní pôsobia alebo pôsobili v najvýznamnejších slovenských firmách zabezpečujúcich prímestskú aj mestskú autobusovú dopravu na Slovensku, vyznačujú sa vysokými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, a súčasne patria k najaktívnejším zástupcom Zväzu autobusovej dopravy.

Prezident Peter Sádovský plánuje viac spolupracovať so štátnou správou a samosprávou, pri príprave legislatívy aj formovaní celkového prostredia vo verejnej osobnej doprave na Slovensku. Odvetvie autobusovej dopravy prechádza tendrami, zostrenou konkurenciou – aj medzinárodnou, čo predstavuje mnohé úskalia pre samosprávy, ale je aj mimoriadne ťažkým obdobím pre slovenských dopravcov.

Peter Sádovský: „Verejná osobná doprava zabezpečuje dopravu miliónov cestujúcich do práce a žiakov a študentov do školy a je preto nenahraditeľným pilierom ekonomiky.  Výsledkom zmien, ktorými odvetvie prechádza, by mal byť predovšetkým spokojný zákazník.“ 

Ing. Peter Sádovský absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval 13 rokov ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva dopravnej spoločnosti Slovak Lines, predtým 12 rokov v medzinárodných spoločnostiach v bankovom sektore a v priemysle, z toho viac ako 7 rokov v zahraničí. V roku 2016 bol zvolený po prvý krát za prezidenta Zväzu autobusovej dopravy.  Dlhoročne zastupoval slovenských dopravcov v medzinárodných združeniach Eurolines, IRU a UITP. V súčasnosti okrem výkonu funkcie Prezidenta ZAD pracuje ako konzultant v oblasti dopravy a manažmentu.

Zväz autobusovej dopravy združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy „SAD“). Sektor SAD ročne prevezie takmer 250 miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 230 miliónov km a jeho flotila predstavuje viac ako 4.400 vozidiel. Spoločnosti pravidelne investujú do modernizácie a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobusových staníc. Zväz autobusovej dopravy má 14 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku.