Zväz autobusovej dopravy požaduje prednostné očkovanie vodičov prímestskej autobusovej dopravy

Zväz autobusovej dopravy, združujúci najväčšie podniky v slovenskej autobusovej dopravy, rokuje so štátnymi orgánmi o prednostnom očkovaní vodičov prímestskej autobusovej dopravy. Podniky slovenskej autobusovej dopravy (SAD)  vykonávajú nezastupiteľnú úlohu pri doprave do práce a – za normálnych okolností – aj dopravy žiakov a študentov do škôl. Už od marca 2020  približne 8000 vodičov prímestskej autobusovej dopravy zodpovedne vykonáva svoju prácu, tak aby nezastal chod slovenského hospodárstva a dopravili predovšetkým pracujúcich (vzhľadom na obmedzenie činnosti škôl)  do práce za výkonom svojich pracovných povinností. Vodiči trpezlivo vykonávajú  svoju prácu,  ktorá je nielen prácou, ale aj poslaním – jedná sa o prepravu ľudí, a preto na čele povinností dopravcov a vodičov je bezpečná a bezproblémová jazda. Sami sú však ohrození osobnými kontaktami s desiatkami cestujúcich denne. Na rozdiel napríklad od mestskej dopravy, vodič prímestskej autobusovej dopravy vydáva cestovné lístky, a preto nie je úplne možné vyhnúť sa osobnej blízkej vzdialenosti medzi vodičom a cestujúcim. 

„Priemerný vek vodičov autobusov je nad 50 rokov a patria tak k staršej časti populácie – k tým viac ohrozeným vírusom COVID-19. V niektorých regiónoch kritická situácia s chorobnosťou už vedie k obmedzovaniu spojov. Aby k tomu nedochádzalo, a boli chránení naši kľúčoví zamestnanci, zabezpečujúci fungovanie hospodárstva, máme za to, že po zdravotníkoch a iných profesiách prvej línie, by mali prísť hneď na rad vodiči verejnej osobnej dopravy“ povedal Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy. 

Zväz autobusovej dopravy združuje najväčšie podniky v slovenskej autobusovej doprave na Slovensku, ktoré ročne prevezú viac ako 250 miliónov cestujúcich, najazdia viac ako 230 miliónov kilometrov a ich flotila počíta viac ako 4300 autobusov