Zväz autobusovej dopravy pomáha v prevencii obchodovania s ľuďmi

Zväz autobusovej dopravy spolupracuje s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri preventívnej kampani v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Kampaň nesie meno „Dobré rady pred vycestovaním“.

Formou letákov v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku majú cestujúci možnosť oboznámiť sa so základnými informáciami o obchodovaní s ľuďmi a možnosťami pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi. Obsahuje tiež užitočné rady pri hľadaní práce a pred vycestovaním do zahraničia, spolu s aktuálnymi kontaktmi na slovenské veľvyslanectvá a konzuláty v zahraničí, ako aj na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

Letáky sú cestujúcim k dispozícii v stojanoch na vybraných autobusových staniciach po Slovensku a rovnako na vybraných autobusových linkách.

Dobré rady pred vycestovaním do zahraničia