Združenia dopravcov podpísali Memorandum o spolupráci

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) a združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, dva najvýznamnejšie profesijné subjekty v cestnej doprave na Slovensku, podpísali v piatok, 15. 12. 2017 Memorandum o spolupráci.  Cieľom je úzke partnerstvo v oblasti cestnej dopravy na Slovensku tak, aby sa presadzovali zámery slovenských dopravcov v osobnej a nákladnej cestnej doprave.

Hlavným cieľom spolupráce združení ČESMAD Slovakia a ZAD je byť prospešný pre štát, regióny, obyvateľov, zamestnancov a priniesť pozitívne výsledky v presadzovaní  zámerov slovenských dopravcov v osobnej a nákladnej cestnej doprave,“ vysvetlil prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský. Vzájomná spolupráca sa netýka len územia Slovenskej republiky, ale obsahuje tiež záujem o spoločné aktivity predovšetkým smerom k inštitúciám Európskej únie.

ZAD a ČESMAD Slovakia sa dohodli na spolupráci v oblastiach, v ktorých majú spoločný záujem. Ide o výchovu a vzdelávanie vodičov, zvýraznenie úlohy cestnej dopravy v spoločnosti i v hospodárstve a legislatívu na Slovensku a v Európskej únii.

Vzájomná spolupráca nám pomôže lepšie koordinovať aktivity, ktoré sa týkajú cestnej aj autobusovej dopravy tak, aby boli v konečnom dôsledku prospešné pre celú spoločnosť,“ dodáva Peter Sádovský. ZAD a ČESMAD Slovakia sú pripravené k spolupráci aj s inými združeniami, ktoré môžu pristúpiť k Memorandu v budúcnosti.