ZAD: K rozvoju verejnej dopravy prispievame aj odbornými konferenciami

Zväz autobusovej dopravy je aktívnym účastníkom viacerých odborných podujatí. Na najvýznamnejších slovenských konferenciách o doprave participuje aj ako odborný garant či ako člen prípravného výboru podujatia. Tak tomu bolo i pri medzinárodnej konferencii Hospodárskych novín Doprava 2018, ktorá sa konala v hlavnom meste 26. apríla.
ZAD spoločne so Združením cestných dopravcov ČESMAD Slovakia prevzali nad konferenciou odbornú záštitu. „Spolu s ČESMADom Slovakia sa nám podarilo do Bratislavy priviesť medzinárodnú špičku nášho odboru, vďaka čomu sa konferencia stala najprestížnejšou dopravnou konferenciou na Slovensku“, zhodnotil Peter Sádovský, prezident ZAD.
Hľadali sa riešenia pre problémy, ktoré v súčasnosti trápia firmy pôsobiace v cestnej doprave. Prísne európske pravidlá, vysoké daňové zaťaženie či nedostatok vodičov sú spoločné témy pre verejnú autobusovú doprave ale aj pre nákladnú cestnú dopravu.
Významní rečnící z domova aj zo sveta ako pán Christian Labrot; prezident Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Varga, či poslanec Európskeho parlamentu József Nagy a poslanec národnej rady SR Miroslav Ivan mali pútavé príspevky a diskusie zaoberajúce sa hlavnou témou „Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EÚ“. Formou videa sa zúčastneným prihovorili tiež Jean Todt; prezident Medzinárodnej automobilovej federácie, šéf F1 a poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.
Účastníci panelovej  diskusie , ktorú viedol Peter Sádovský,  hľadali odpovede na mnoho otázok ako napríklad: Či je cestná doprava liekom dopravných potrieb Európy do budúcnosti alebo prekážkou ich riešenia? Či máme dostatočnú infraštruktúru.  Koľko a kam treba investovať. Zaoberali sa tiež cestným balíkom EÚ, rozdielom medzi členskými štátmi a stanoviskom Slovenska a iných krajín pri tvorbe európskej legislatívy. Priestor sa poskytol aj možným alternatívam a perspektíve zdieľanej ekonomiky.
Prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič upozornil na skutočnosť, že tak ako všetky oblasti, aj dopravu ovplyvňujú moderné technológie, trendy a inovácie sú jej súčasťou.
Prezident ZAD Peter Sádovský dodáva: “Cestná osobná doprava je pilierom ekonomiky. Je to cievna sústava, ktorá dostáva ľudí do práce a do školy. Jej úloha je obrovská a bez jej ďalšieho rozvoja nebude možný ani ekonomický rozvoj.”