Výrobca SOR sa stal novým členom Zväzu autobusovej dopravy

Zväz autobusovej dopravy združuje najvýznamnejšie dopravné podniky, ktoré sú dlhoročnými stabilnými a osvedčenými partnermi pre všetky samosprávne kraje a mestá na Slovensku.

Rok 2017 bol zlomový v tom, že svoju členskú základňu rozšíril aj o nový sektor, a to výrobcov autobusov. Hlavným dôvodom je začatie úzkej spolupráce medzi dopravcami a výrobcami pre vytváranie ideálnych prevádzkových podmienok so zameraním na bezpečnosť a komfort pre cestujúcu verejnosť, ochranu životného prostredia a zjednodušením údržby vozidiel.

Spoločnosť SOR so sídlom v susedných českých Libchavách patrí medzi popredných výrobcov, ktorý na trh prostriedkov verejnej dopravy pravidelne prináša technologické novinky. Preto sa vedenie Zväzu autobusovej dopravy rozhodlo túto spoluprácu spečatiť aj oficiálnou cestou, a to vo forme pridruženého členstva pre spoločnosť SOR. Obidve strany si od tejto spolupráce sľubujú intenzívnu vzájomnú podporu pri vyhodnocovaní kvality vozidiel z hľadiska cestujúcich a aj údržby, a zároveň podávanie rôznych podnetov pre ďalšiu výrobu za účelom skvalitnenia ďalších prvkov vo vozidlách.