Požiadavka dopravcov naplnená nebola: V NR SR neprešlo navrhované zníženie veku vodičov

Zväz autobusovej dopravy vyslovuje sklamanie z toho, že Národná rada neschválila pôvodný návrh na zníženie veku vodičov nákladných vozidiel z 21 na 18 rokov a autobusov z 24 na 21 rokov, a to cez schválenú vládnu novelu zákona o cestnej premávke zo dňa 28. októbra 2019. V zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov vodičské oprávnenie skupiny C a D získané pred dovŕšením 18, resp. 21 rokov budú môcť využívať len na Slovensku na vedenie vymedzených vozidiel iba príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníci alebo profesionálni vojaci.

Schváleným znením nebola naplnená požiadavka dopravcov, o ktorú sa Zväz autobusovej dopravy spolu so Združením cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia snažia viac ako 3 roky. Vedie nás k tomu trvalý nedostatok vodičov, narastajúci vek vodičov a klesajúci záujem o toto povolanie. Je zarážajúce, že zákon v pôvodnom znení prešiel aj vládou aj prvým čítaním a zmenil sa tak zásadne až v Národnej rade SR – teda poslanci koalície nepodporili vlastný zákon na ktorom sa odborne pracovalo tri roky. Narúša sa tak podľa nášho názoru predvídateľnosť legislatívneho prostredia, ktorá je pre rozvoj trhu veľmi potrebná.

Chýba nám akákoľvek logika schváleného návrhu. Radi by sme poznali vysvetlenie, prečo došlo k tak zásadnej zmene pôvodného návrhu, a pýtame sa, akými odbornými zisteniami je podložená výnimka v prípade záchranných zložiek. Doprava ľudí do práce, do školy a dodávka tovarov pre obyvateľstvo nepotrebuje nových vodičov?

Novelu zákona, ktorá mala znížiť vekovú hranicu pre výkon povolania vodiča autobusu z 24 na 21 rokov sme aktívne podporovali. Takisto aj odstránenie trojročnej medzery vo veku 18-21 rokov, kedy mladý človek nemôže jazdiť na vozidlách mimo osobných. Umožnilo by nám to vzdelávať mladých vodičov bez toho, aby odchádzali po ukončení strednej školy do iného odvetvia a ľahšie by sme ich udržali pri povolaní v doprave. Ak by bolo opatrenie prijaté v zmysle našich požiadaviek, pomohlo by systémovo zvýšiť záujem o toto povolanie, samozrejme v spojení s posilnením vzdelávania na odborných školách. Aby sme mladým ľuďom hneď po skončení stredoškolského štúdia ponúkli zaujímavú a stabilnú pracovnú alternatívu. V súčasnosti je výrazný nedostatok vodičov a tiež dlhodobo rastie priemerný vek terajších vodičov, teda situácia sa výrazne zhoršuje.

Nižšie vekové hranice platia už dnes v ostatných krajinách V4, umožňuje ich európska legislatíva a platili na Slovensku aj v minulosti. Prijatím nami podporovanej novely by sme sa zrovnali s okolitými krajinami a naši dopravcovia mohli byť konkurencieschopnejší, než je tomu dnes. Dostatok adeptov na pozíciu profesionálneho vodiča je dôležitý z hľadiska napredovania celého hospodárstva krajiny. Profesia vodiča autobusu je zodpovedným povolaním nevyhnutným na každodennú dopravu ľudí do škôl či za prácou.