Prezídium

Ing. Peter Sádovský

Ing. Peter Sádovský

prezident

Gejza Sačko

Gejza Sačko

viceprezident

Ing. Ľubomír Gerši

Ing. Ľubomír Gerši

viceprezident

PhDr. Adrian Polóny

PhDr. Adrian Polóny

člen

Dozorná rada

Ing. Peter Pobeha

Ing. Peter Pobeha

predseda

Ing. Michal Danko

Ing. Karol Petocz

Ing. Karol Petocz

Ing. Michal Danko

Zhromaždenie

Odborné skupiny

  • IT komisia
  • Komisia pre marketing
  • Komisia pre kontrolu a kvalitu
  • Komisia pre obchod, dopravu a prevádzku
  • Komisia pre legislatívu
  • Komisia pre personalistiku