Odborníci diskutovali na konferencii o trvalo udržateľnej doprave

Na pôde Žilinskej univerzity sa uskutočnil 8. ročník konferencie zameranej na problematiku cestnej a mestskej dopravy – CMDTUR2018. Konferencia sa konala pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky so sídlom v Bratislave, Štátnej komory námorného hospodárstva a Slovensko-poľskej obchodnej komory.

Hlavným cieľom CMDTUR je šírenie poznatkov a výmena osvedčených postupov medzi výskumníkmi a odborníkmi v oblasti cestnej a mestskej dopravy.

„Už predtým sme sa zaoberali problematikou nákladnej a verejnej osobnej dopravy. Tento rok konferenciu rozšírili o sekciu logistiky. Samostatná sekcia konferencie sa zaoberala taktiež bezpečnosťou cestnej dopravy,“ ozrejmil Miloš Poliak, dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

„Keď rastie HDP, rastie dopyt po preprave a mobilita obyvateľov. Cestná a mestská doprava stojí pred výzvami, ako mobilitu a prepravu tovarov zabezpečiť. To je hlavná výzva pre našu medzinárodnú konferenciu,“ povedal Jozef Gnap, odborný garant konferencie a vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy.

K problémom verejnej osobnej dopravy sa vyjadril prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský. „Dnes máme množstvo konceptov a štúdií, nie všetky však zohľadňujú zákaznícku orientáciu a to, čo ľudia naozaj chcú a potrebujú. Musíme počúvať cestujúcich, urobiť si plán na desať či dvadsať rokov, počúvať odborníkov a dôsledne realizovať riešenia,“ uviedol P. Sádovský.

https://youtu.be/9khvCIcsRrE