O kvalite mestskej mobility rozhoduje verejná doprava

Zástupcovia Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) a členských dopravcov hovorili o dlhodobej vízii pre verejnú osobnú dopravu. Za najdôležitejší cieľ považujú kvalitnú ponuku, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby zákazníkov. Informovali o tom na dnešnej medzinárodnej konferencii „Cesta do budúcnosti“ 2018 v Žiline, ktorá sa venovala výzvam naprieč všetkými oblasťami dopravy.

Kvalitná verejná doprava bude do budúcnosti tvoriť základ pre sieť mestskej mobility. „Iné riešenie nikde vo svete neexistuje. Systém verejnej osobnej dopravy vie byť pre svoju veľkú kapacitu najefektívnejší. Súčasne reaguje v čo najväčšej miere na individuálne potreby cestujúcich – či už z hľadiska inteligentných elektronických služieb, celkového komfortu, prehľadnej ponuky alebo cielenej osvety cestujúcich,“ vysvetľuje prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Dopravcovia združení v ZAD prevádzkujú 4 300 autobusov, obsluhujú 24 tisíc zastávok a ročne prepravia zhruba 250 miliónov cestujúcich. Členmi ZAD sú sedemnásti najväčší regionálni dopravcovia, ktorých vozidlá ročne najazdia 230 miliónov kilometrov.

Napriek rozmachu automobilizmu Slováci často preferujú práve autobusovú dopravu na cestu do práce a do škôl. Podiel kolektívnej dopravy cestujúcich na celkovej osobnej doprave v rámci Slovenska je 25,2 %, uvádza oficiálny odhad Eurostatu. Hromadná doprava zahŕňa autobusy aj vlaky, pričom pre 28 krajín EÚ je priemer len 17,1 %. 

Autobusoví dopravcovia vnímajú negatívne, že často dnes chýba odvaha k opatreniam, ktoré môžu byť na prvý pohľad nepopulárne. Ide napríklad o reštrikcie pre autá v mestách, ktoré je potrebné spojiť s kvalitnou propagáciou pre autobusovú verejnú dopravu.

Bicykle či spolujazda rozšíria ponuku

Celosvetové výzvy v doprave sa týkajú aj Slovenska. Trendom je takzvaná mobilita „od dverí k dverám“, ktorej prirodzenou súčasťou je autobusová doprava. „Moderná mestská mobilita predstavuje najlepšiu kombináciu možností,“ zdôrazňuje P. Sádovský. Spolu s autobusom môže ísť o digitálne platformy zdieľanej ekonomiky, ktoré má v budúcom roku na Slovensku podporiť aj nová legislatíva.

Cestujúci sa napríklad na autobusovú stanicu odvezie službou zdieľanej spolujazdy a ďalej pokračuje pohodlne autobusom. Prepojenie jednotlivých služieb mobility musí byť efektívne s dôrazom na informovanosť zákazníka a na minimum čakania pri prestupoch. „Alternatívni poskytovatelia zdieľaných bicyklov či zdieľanej spolujazdy dokážu mestskú mobilitu vhodne rozšíriť. Autobusoví dopravcovia si plnia svoju domácu úlohu a na budúce zmeny v mestskej mobilite sa pripravujú vopred. Obmenili sme vozidlový park, budujú sa nové autobusové terminály a v nastolenom trende potrebujeme ďalej pokračovať. Investičný a kvalitatívny dlh je predovšetkým v nosnej koľajovej infraštruktúre,“ povedal P. Sádovský.

ZAD vníma ako ďalšiu dôležitú úlohu prehľadnosť ponuky pre cestujúcich. „Prínosom je, ak sú cestovné poriadky koordinované s ďalšími spôsobmi dopravy. Rovnako cestujúci oceňujú, ak sú poskytované zľavy z cestovného systematické,“ ozrejmil P. Sádovský. Skúsenosti zo zahraničia to potvrdzujú: vo fínskych Helsinkách už oznámili plán, aby sa po roku 2025 stalo pre obyvateľov vlastníctvo auta nepotrebným, a to vďaka integrovanej mestskej mobilite.

V rámci Európskej únie celý sektor „dopravy a skladovania“ zamestnáva približne 11 miliónov ľudí, čo predstavuje viac než 5 % celkovej zamestnanosti a generuje takmer 5 % HDP.