Medzinárodná konferencia VOD 2018 združí odborníkov na verejnú dopravu

Na konferenciu Verejná osobná doprava 2018 sa prihlasujú experti z dopravného sektora. Začne sa už o tri týždne v Bratislave.

Výzvy vo verejnej doprave, podpora kvalitnej mobility, slovenské i zahraničné know-how či inovatívne riešenia budú témami konferencie Verejná osobná doprava 2018 (VOD 2018). Uskutoční sa 25.-26. októbra v bratislavskom hoteli s rovnomenným názvom „Bratislava“. Generálny partnerom VOD 2018 je Zväz autobusovej dopravy, jedným z partnerov podujatia je aj Arriva Slovakia.

Na podujatí sa budú spoločne hľadať riešenia ako môže verejná osobná doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Už tradičná konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných firiem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou.

Štvorica hlavných tém konferencie VOD 2018:

  • Legislatíva, kvalita a spoľahlivosť VOD
  • Dopravná infraštruktúra a dopravné prostriedky pre VOD
  • Integrácia VOD a nové trendy
  • Progresívne systémy pre VOD a vzťah k individuálnej doprave

Registrácia na konferenciu je naďalej dostupná, bližšie informácie sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke organizátora. Záväznú prihlášku je možné vyplniť v online podobe prostredníctvom nasledovnej webstránky.

Pozvánka

Prihláška