Kontakty

Sídlo

Zväz autobusovej dopravy
Framborská ulica 12
010 01 Žilina


Korešpondenčná adresa

P.O.Box 34, 820 04 Bratislava 24