Kontakty

Sídlo

Zväz autobusovej dopravy
Framborská ulica 12
010 01 Žilina


Korešpondenčná adresa

Zväz autobusovej dopravy - ZAD
P.O.Box 34
820 04 Bratislava 111