Kontakty

Sídlo

Zväz autobusovej dopravy
Framborská ulica 12
010 01 Žilina


Korešpondenčná adresa

Zväz autobusovej dopravy - ZAD
P.O.BOX 81239
810 00 Bratislava