Konferencia VOD 2019 prinesie inšpiráciu pre verejnú dopravu

Medzinárodná konferencia Verejná osobná doprava 2019 ukáže, akým smerom by sa malo odvetvie verejnej dopravy na Slovensku uberať. Spomínať sa bude zdieľaná mobilita či ekologizácia.

Cesta ku kvalitnejšej verejnej doprave vedie cez vysokú mieru spoľahlivosti, prepracovanú legislatívu, ako aj využitie najnovších inovácií. Nevyhnutnosťou je taktiež vyhovujúca dopravná infraštruktúra a moderné dopravné prostriedky, ktoré patria k motivačným faktorom, ako podnietiť ľudí k prestupu z áut do verejnej dopravy. Aj týmto témam sa bude venovať konferencia Verejná osobná doprava (VOD) 2019, ktorá sa uskutoční už tento týždeň 17. a 18. v októbra v hoteli Bratislava.

„Vítame prezentácie a expertnú diskusiu týkajúcu sa napríklad integrovaných dopravných systémov či všeobecne nových trendov vo verejnej doprave. Veríme, že majú potenciál podnietiť k ďalšej aktivite štátnu a verejnú správu. Nové riešenia pritom nemusíme vymýšľať nanovo, stačí sa inšpirovať zahraničím a pritom dbať na lokálne špecifiká,“ uviedol prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský, ktorý bude moderátorom jednej z expertných panelových diskusií na VOD 2019 pod názvom „Súčasné trendy verejnej osobnej dopravy na Slovensku“.

Zdieľaná mobilita aj ekologizácia 

Konferencia VOD 2019 otvorí množstvo tém, pričom viaceré z nich súvisia aj s celospoločenským dianím. Príkladom sú klimatické zmeny, ktoré sa dostávajú do popredia ako výrazná téma pre celú spoločnosť. V odvetví dopravy ide o širokú problematiku, do ktorej zďaleka nepatria len emisné normy vozidiel. Ekologizácia je novou komplexnou výzvou, ktorej zvládnutie môže priniesť konkurenčnú výhodu dopravcom. Aký prístup ku nej zvoliť a čo všetko by malo byť súčasťou „zelených“ opatrení?

Platí, že verejná doprava sa stane do budúcna čoraz dôležitejším pilierom trvalo udržateľnej mobility v ktoromkoľvek meste. Dôležitú úlohu však budú zohrávať aj ďalšie alternatívy: napríklad zdieľanie dostupných dopravných kapacít pri takzvanom ridesharingu, bikesharingu či zdieľaných kolobežkách. Ako by mala vyzerať spolupráca verejnej dopravy so zdieľanou mobilitou? Viac o výzvach, riešeniach či konkrétnych výsledkoch povedia odborníci, ktorí vystúpia v rámci konferencie VOD 2019.

Integrácia dopravy? Do budúcna nevyhnutnosť

Keďže VOD 2019 je expertným fórom, priestor dostanú aj odbornejšie témy ako integrácia dopravy. Dopravcovia spájajú sily a zlepšujú dopravnú obslužnosť na úrovni regiónov. Integrované dopravné systémy zahŕňajú nielen viac druhov dopravy, ale aj linky rôznych dopravcov, ktorý doposiaľ na takejto úrovni nespolupracovali. Ako vytvoriť čo najväčší prínos pre cestujúcich a efektívne motivovať trh k budovaniu funkčnej integrovanej dopravy? Odpovede na túto otázku by mala poskytnúť panelová diskusia moderovaná prezidentom ZAD Petrom Sádovským.

Doprava vo verejnom záujme plní dôležitú úlohu pri každodennej preprave cestujúcich za prácou či do škôl. Nevyhnutnosťou pre efektívny a udržateľný dopravný systém je taktiež predvídateľné a transparentné financovanie pri objednávaní dopravných výkonov vo verejnom záujme. VOD 2019 preto otvorí aj tému toho, čo sa osvedčilo a čoho sa vyvarovať pri tvorbe dopravných politík na túto tému.

Program si môžete pozrieť tu: Program VOD 2019