Jar prináša nové atraktívne služby – CYKLOBUSY

Autobusy zvykneme používať predovšetkým na každodenné cestovanie do práce alebo školy. Ráno cestujeme z domu, popoludní späť. Na svoje obľúbené aktivity si nájdeme čas až po splnení všetkých bežných povinností.

Viaceré dopravné podniky však na jar prichádzajú s novými zaujímavými službami, ako spojiť pohodlné cestovanie v autobusoch s rekreačnou cyklistikou – cyklobusy. Reagujú tak na podnety cestujúcej verejnosti a poznatky, že väčšina z nás síce má vlastný bicykel, no hustá premávka nám nedovoľuje bezpečne sa presunúť na bicykli do obľúbenej lokality. Autom to nemá zmysel, pretože nás viaže sa k nemu vrátiť a turistika je potom skôr okruhovým návratom k autu.

Čo je to vlastne cyklobus? Niektoré podniky SAD začali s touto službou už pred niekoľkými rokmi tak, že na „víkendových“ spojoch do vyhľadávaných lokalít nasadili prerobené autobusy s možnosťou vo vnútri prepravovať bicykle a domov sa vrátiť znovu autobusom alebo už len na bicykli. Postupne však záujem rástol a kapacita prepravovaných 15-20 bicyklov už nestačila, tak sa cyklobusy začali formovať do viac-kapacitných súprav (štandardný autobus s 45 miestami na sedenie a špeciálne upravený príves na uchytenie a prepravu 45-50 bicyklov).

Prevádzka týchto cyklobusov je mimoriadne obľúbená hlavne v kopcovitých oblastiach, kde túto službu využívajú horskí rekreační a športoví cyklisti na komfortný výstup do vrchov. Odtiaľ sa môžu vybrať na viaceré smery a spoznávať tak okolie svojho bydliska. Najrozvinutejšie sú služby cyklobusov v okresoch Dunajská Streda, Nitra, Prievidza, Žilina a Banská Bystrica. Niektoré z nich majú svoj cestovný poriadok nastavený tak, aby ste si počas dňa mohli vybrať z viacerých lokalít a rovno ponúkajú svojim zákazníkom širokú ponuku trás na internete s informáciami o výškovom profile, terénnej náročnosti a ostatných „prekvapeniach“ na trase, ako napríklad stránka www.cyklobb.sk pre bystrický cyklobus.

Zaujímavé sú aj samotné podmienky prepravy – za bicykel neplatíte a cena prepravy pre dospelú osobu je na úrovni bežného cestovného, a je skôr za symbolické ceny na úrovni 1-2 €.