Európsky týždeň mobility 2020

Každý rok od 16. do 22. septembra prebieha Európsky týždeň mobility (ETM). Témou ročníka 2020 je ČISTEJŠIA DOPRAVA PRE VŠETKÝCH

Zväz autobusovej dopravy je tradičným podporovateľom tejto akcie a to v spolupráci s národným koordinátorom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia.

ETM umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcovk využívaniu verejnej hromadnej dopravy, pešej chôdze či cyklistiky, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Do kampane ETM sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín. Na Slovensku sa v roku 2019 do kampane pridalo až 58 miest a obcí, čo je o 4 zaregistrované samosprávy viac ako v roku 2018. Podarí sa nám spoločne pokoriť toto číslo aj v tohtoročnej kampani?

Podrobné informácie nájdete na: eurotm2020.eurotm.sk