Dohoda autobusového sektora s odborármi zatiaľ nenastala, stanoviská sa však zblížili

Dnešné kolo kolektívnych vyjednávaní vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy (ZAD) a odborármi zastúpenými OZ KOVO skončilo zatiaľ bez konečného výsledku. Autobusoví dopravcovia však nečakajú na výsledky rokovaní na vyššej kolektívnej úrovni. Mzdy zvyšovali prostredníctvom podnikových kolektívnych zmlúv už od minulého roka. Dnešné rokovanie však stanoviská zblížilo a dohoda by mohla byť reálna. 

Navyšovanie miezd v regiónoch bolo už počas minulého roka zakotvené v jednotlivých podnikových kolektívnych zmluvách autobusových dopravcov, vyššia kolektívna zmluva sa vzhľadom na rozdielne názory neuzavrela. 

Rozdiely naprieč regiónmi

Platové podmienky sa v jednotlivých regiónoch prirodzene líšia. Rozdiely vznikli vplyvom historického vývoja aj ekonomicky konkurenčného prostredia na trhu práce. Zväz autobusovej dopravy združuje všetkých 17 slovenských autobusových dopravcov, ktorí vykonávajú pravidelnú prímestskú dopravu na základe objednávok od VÚC.

„Dlhodobo navrhujeme, aby vyššia kolektívna zmluva nastavila predovšetkým minimálne alebo rámcové požiadavky. Hľadať každoročne kompromis medzi tak rozdielnymi podnikmi a regiónmi je veľmi náročné. Dôležité je podporiť rozvoj verejnej dopravy ako celku a zároveň  ponúknuť zamestnancom dlhodobú perspektívu, a to v podobe vyššej atraktivity práce v autobusovom sektore,“ uviedol prezident ZAD Peter Sádovský.

Dnes k dohode neprišlo. Obe strany vidia rozdiely predovšetkým v tarifných mzdách, avšak stanoviská v možnom náraste priemerných miezd sa zblížili. Rokovania budú pokračovať v najbližších týždňoch, zatiaľ otvorená je možnosť využitia sprostredkovateľa. 

Zamestnanecké výhody pribúdajú

Každoročne je cieľom Zväzu autobusovej dopravy rokovaniami docieliť udržateľnosť sociálneho partnerstva a spokojnosť zamestnancov i zamestnávateľov ako rovnocenných partnerov.

ZAD si je vedomý svojej zodpovednosti za rozvoj odvetvia verejne dopravy. Dôkazom je, že aj v čase najväčšej hospodárskej krízy za posledných 80 rokov, v rokoch 2008-2014, zachoval zamestnanosť a pravidelne navyšoval mzdy minimálne o infláciu. Na národnej úrovni pritom vtedy došlo k skokovému nárastu nezamestnanosti, či dokonca k znižovaniu reálnej mzdy.

Autobusoví dopravcovia naďalej hľadajú záujemcov o prácu vodiča v každom regióne na Slovensku. Usilujú sa preto o zvýšenie atraktivity tohto zodpovedného a náročného povolania nielen nárastom miezd. Používajú aj iné podporné nástroje: náborové príspevky, preplatenie školení a vodičských kurzov, respektíve poskytovanie iných atraktívnych sociálnych výhod.