Aktuality

Zbytočné spory ohrozujú fungovanie verejnej dopravy

Stabilita vo verejnej doprave je nevyhnutná pre celú cestujúcu verejnosť. V reakcii na problematickú situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa na tom zhodli autobusoví dopravcovia združení v Zväze autobusovej dopravy. Možné ohrozenie...

O kvalite mestskej mobility rozhoduje verejná doprava

Zástupcovia Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) a členských dopravcov hovorili o dlhodobej vízii pre verejnú osobnú dopravu. Za najdôležitejší cieľ považujú kvalitnú ponuku, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby zákazníkov. Informovali o tom na...

Autobusoví dopravcovia podporujú Európsky týždeň mobility

September sa opäť nesie v znamení Európskeho týždňa mobility. V duchu hesla aktuálneho ročníka „Kombinuj a choď!“ je zámerom podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy, ktorými sa dá presúvať efektívne. Môže ísť...

Zväz autobusovej dopravy pomáha v prevencii obchodovania s ľuďmi

Zväz autobusovej dopravy spolupracuje s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri preventívnej kampani v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Kampaň nesie meno „Dobré rady...

Zapojili sme sa do kampane Do práce na bicykli

V mesiaci máj žilo Slovensko už po piaty raz kampaňou „Do práce na bicykli“. Dlhodobým cieľom kampane je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali...

BUS SHOW 2018 aj o ekologických novinkách

Návštevníci prvého ročníka BUS SHOW 2018 si mohli nielen obzrieť rôzne modely autobusov, no najmä spoznať nové technológie a ekologické riešenia pre hromadnú dopravu v meste. Okrem konvenčných autobusov...