Aktuality

Rozvoj autobusovej dopravy ako celospoločenská téma

Autobusoví dopravcovia sa v uplynulom roku venovali vzdelávacím aktivitám a inováciám. Cieľom Zväzu autobusovej dopravy je ukázať prínosy cestovania autobusom napríklad do práce či do škôl. „Autobusári“ tiež využili zaujímavé...

Zbytočné spory ohrozujú fungovanie verejnej dopravy

Stabilita vo verejnej doprave je nevyhnutná pre celú cestujúcu verejnosť. V reakcii na problematickú situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa na tom zhodli autobusoví dopravcovia združení v Zväze autobusovej dopravy. Možné ohrozenie...

O kvalite mestskej mobility rozhoduje verejná doprava

Zástupcovia Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) a členských dopravcov hovorili o dlhodobej vízii pre verejnú osobnú dopravu. Za najdôležitejší cieľ považujú kvalitnú ponuku, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby zákazníkov. Informovali o tom na...

Autobusoví dopravcovia podporujú Európsky týždeň mobility

September sa opäť nesie v znamení Európskeho týždňa mobility. V duchu hesla aktuálneho ročníka „Kombinuj a choď!“ je zámerom podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy, ktorými sa dá presúvať efektívne. Môže ísť...

Zväz autobusovej dopravy pomáha v prevencii obchodovania s ľuďmi

Zväz autobusovej dopravy spolupracuje s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri preventívnej kampani v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Kampaň nesie meno „Dobré rady...