Cestujte s nami

pohodlne, bezpečne a rýchlo

Zisti viac
Viac správ

Aktuality

Ohliadnutie za ETM 2020

Slovenskí autobusoví dopravcovia aj v tomto roku podporili Európsky týždeň mobility a v rámci...

Konferencia o verejnej doprave VOD 2020 sa bude zaoberať udržateľnou mobilitou

Pretrvávajúci nárast individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo významné zmeny klimatických pomerov, ktoré sa...

Európsky týždeň mobility 2020

Každý rok od 16. do 22. septembra prebieha Európsky týždeň mobility (ETM). Témou ročníka...

Členovia

Skúsbus

Členovia

Partneri